Wieści z Powiatu „Gmina Wielgomłyny” odc. 11

  • 17.02.2021, 08:00 (aktualizacja 17.02.2021, 09:38)
  • Redakcja lokalna.news
10022021-wzp-wielgomlyny.mp4
loadingŁaduję odtwarzacz...
Funkcjonowanie Urzędu Gminy podczas pandemii

   Wkroczyliśmy w rok 2021 pełni nadziei, że będzie on lepszy niż poprzedni. Wierzymy, że pandemia wkrótce się skończy i wszystko wróci do normalności. Kiedy to wszystko się stanie zapomnimy już o maseczkach, ciągłej dezynfekcji rąk i wielu obostrzeniach, wielu ograniczeniach, z którymi na co dzień mamy do czynienia. To jednak nie stanie się z dnia na dzień. Jest to stopniowy proces, który możemy sprawnie popychać do przodu, nadal stosując się do zaleceń wspomnianych wcześniej.

   Jeśli chodzi o sytuację związaną z koronawirusem w Gminie Wielgomłyny, to płyną z niej dobre informacje. Gmina korzysta ze statystyk Sanepidu, gdzie podawane są liczby osób zakażonych w powiecie. W tej chwili jest to 8 osób, z czego nie jest to żadna osoba z terenu Gminy Wielgomłyny.

 

   Jeśli chodzi o sytuację związaną z pandemią, to przyzwyczailiśmy się do niej, przyzwyczailiśmy się do tych wszystkich obostrzeń, które musimy stosować i myślę, że to również w dużym stopniu powoduje, że tych osób zakażonych nie ma wiele mówi Bogumiła Dyktyńska, Wójt Gminy Wielgomłyny.

 

   Jeśli chodzi o interesantów, którzy przychodzą załatwić swoje sprawy w gminie, to mimo wszystko gmina zachęca do kontaktu drogą elektroniczną bądź telefoniczną, ale oczywiście ci, którzy pojawiają się w Urzędzie Gminy, są obsługiwani w biurze interesanta przez pracownika, który schodzi do każdej osoby, która zwraca się do gminy o pomoc.

 

   Drzwi są cały czas otwarte. Zapraszamy w tych trudnych sprawach, które wymagają kontaktu osobistego, oczywiście jesteśmy do dyspozycji dodaje Wójt Gminy Wielgomłyny, Bogumiła Dyktyńska.

 

   Jeśli chodzi o szczepienia w Gminie Wielgomłyny, informacje o szczepieniach pani wójt pozyskuje od kierownika Ośrodka Zdrowia. Wedle tych informacji, łącznie zapisanych osób w grupie 80+ i 70+ jest 300. Ogółem takich osób w gminie jest około 600, więc jest to około 50% osób, które się zgłosiły. Jeśli chodzi o harmonogram szczepień, w Gminie Wielgomłyny przebiega on tak, jak w innych gminach w całej Polsce. 30 szczepionek w ciągu tygodnia dociera do gminy.

   Wiemy już, że Urząd Gminy w tych trudnych czasach funkcjonuje sprawnie i konsekwentnie rozwiązuje sprawy, z jakimi zgłaszają się do niego interesanci. Jak wygląda sprawa z innymi instytucjami na terenie gminy? Inne instytucje, które podlegają gminie, to np. szkoły funkcjonują identycznie jak w całej Polsce. Klasy I-III i przedszkolaki mają naukę stacjonarnie. Instytucje jak biblioteka czy Gminny Ośrodek Kultury działają w znacznie ograniczonym stopniu w porównaniu do tego, jak działały te instytucje przed pandemią. Do biblioteki, zachowując odpowiedni rygor sanitarny, mogą przychodzić czytelnicy i wypożyczać książki, jest ona czynna normalnie, natomiast jeśli chodzi o GOK, to oferuje on zajęcia, które przygotowują do konkursów bądź koncertów i w małej grupie, dzieci pojawiają się w Ośrodku Kultury i prowadzone są z nimi zajęcia z zachowaniem środków ostrożności.

   Uczniowie nadal muszą uczyć się w sposób zdalny, nadal większość klas ma naukę przez Internet. Niestety nie wszyscy mają równy dostęp do komputerów, aby móc zdobywać wiedzę. Gmina Wielgomłyny zakupiła odpowiedni sprzęt, aby wyrównać szanse uczniów w zdobywaniu wiedzy. Pomoc była oferowana szkołom bezpośrednio i pośrednio uczniom dwukrotnie w ramach programu Zdalna szkoła i Zdalna szkoła+. W pierwszym cyklu tego programu gmina zakupiła 38 laptopów, natomiast w drugim troszeczkę lepsze z odpowiednim oprogramowaniem i było ich 20. W sumie 58 laptopów trafiło do 3 szkół z terenu gminy. Po przeprowadzeniu konkretnego rozeznania wśród dyrektorów ocenili oni, że zabezpieczenie w postaci sprzętu jest na poziomie dobrym. W sumie koszt realizacji tych programów wyniósł 135 000 zł. Jest to dosyć duża kwota, która zasiliła poniekąd budżety szkół, ponieważ te laptopy są wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli, a w przyszłości mogą stanowić wyposażenie pracowni.

 

Inwestycje zrealizowane w 2020 roku

   Tak obecnie funkcjonuje gmina podczas pandemii. Schodząc jednak nieco z tematów związanych z koronawirusem podsumujmy rok 2020. Jak gmina funkcjonowała podczas tego ciężkiego roku? Okazuje się, że dawała sobie radę całkiem dobrze. Udało się zrealizować wiele inwestycji. Były to inwestycje zarówno te duże, jak i małe. Wszystkie jednak potrzebne i wzbogacające gminę. Wszystkie one bowiem wpływają na jej rozwój, a przede wszystkim na komfort życia mieszkańców.

   Jedną z takich inwestycji, bardzo ważnych, bo proekologicznych, był program odbierania odpadów azbestowych z terenu gminy. Obowiązkiem każdej gminy jest realizacja programu odbioru azbestu od 2012 roku. Gmina Wielgomłyny również przyjęła taki program pod koniec 2012 roku, jednak, jak mówi nam pani wójt,  przez 6 lat w tej kwestii nic się nie działo. Dopiero rok 2019 i 2020 są latami, w których azbest jest sukcesywnie odbieramy od osób, które złożyły odpowiednie ku temu wnioski. Do tej pory udało się gminie odebrać azbest z około 90 posesji i jest to wielkość rzędu ponad 200 ton. W tym programie, który dostępny jest na stronie  internetowej Urzędu Gminy, widnieje ponad  5 000 ton wyrobów azbestowych, które są w gospodarstwach na terenie gminy. Osoby, które się zgłaszają, z małym poślizgiem, ale mają odbierane te wyroby azbestowe nieodpłatnie. Gmina korzysta na ten cel z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Póki co azbest nie został jeszcze całkowicie odebrany z terenu gminy. Część wyrobów azbestowych zalega jeszcze na budynkach. Gmina stara się sukcesywnie odbierać odpady azbestowe i w każdym kolejnym roku, w bieżącym również, postara się zwiększyć kwotę, ponieważ gminna musi zabezpieczyć najpierw środki, aby móc skorzystać z dofinansowania, co jest dla gminy problemem, żeby kwotę nawet 100 000 zł zabezpieczyć. W ostatnich latach była to kwota po 50 000 zł. W tym roku, jak dowiadujemy się od pani wójt, radni rozważą możliwość zwiększenia kwoty, żeby można było na bieżąco odbierać azbest od tych osób, które taką potrzebę zgłaszają. Ten program jest korzystny dla mieszkańców, ponieważ mogą nieodpłatnie oddać wyroby azbestowe.

   Program usuwania wyrobów azbestowych jest bardzo ważny przede wszystkim z punktu widzenia ekologii. Gmina Wielgomłyny ma w planach również inne inwestycje o charakterze ekologicznym. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił dwa programy, które gmina upowszechniła wśród mieszkańców, jest to m.in. właśnie wspomniany odbiór azbestu z terenu gminy od indywidualnych mieszkańców lub od osób, które nie mogą wziąć udziału w programie gminnym i tutaj już indywidualnie wnioskodawca zwraca się o dofinansowanie. Jest to dofinansowanie w kwocie 90%. Jest również uruchomiony program od 1 do 15 lutego, podobnie jak z azbestem, na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Gmina oczywiście realizuje zadania związane z kanalizacją, ale to są ogromne inwestycje i kosztowne, więc na razie gmina przymierza się do jednej miejscowości, a pozostałe muszą poczekać. W związku z tym, miejscowości te będą mogły skorzystać z tej oferty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie będzie można złożyć wnioski i otrzymać do tych przydomowych oczyszczalni 50% dofinansowania. Jeśli chodzi o gminę i rozwiązania proekologiczne, prośrodowiskowe, to przystąpi ona do programu, który nie został jeszcze ogłoszony, chodzi tutaj o odnawialne źródła energii, więc wnioskodawcą do tego programu unijnego będzie Gmina, która teraz szuka chętnych na ten program mieszkańców.

 

   Jest to bardzo ciekawa oferta, ponieważ dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych czy źródeł ciepła wynosi aż 85% kosztów kwalifikowanych. Wiemy, że jest dużo chętnych i wnioski cały czas wpływają. Kiedy tylko program zostanie uruchomiony to gmina do niego przystąpi - mówi nam Bogumiła Dyktyńska, Wójt Gminy Wielgomłyny.

 

   Istnieje pewne zagrożenie, że wniosek może nie zostać zaakceptowany z różnych względów czy zwyczajnie zabraknie środków na niego, pani wójt ma nadzieję na pomyślne zrealizowanie tego projektu.

   15 grudnia Gmina Wielgomłyny oddała do użytku nowo wyremontowany budynek zaplecza sportowego przy boisku piłkarskim w Krzętowie. Ta inwestycja powiązana jest z faktem, że teren boiska, i częściowo zaplecze szatni budynku, jest własnością gminy.

 

   Dopóki nie objęłam funkcji wójta, ten teren był zaniedbany. Oczywiście sportowcy sami, we własnym zakresie, próbowali coś tam robić, ale wiadomo, że są do tego potrzebne większe środki. Dodatkowym problem jest, ze budynek szatni jest w 70% postawiony na gruntach Lasów Państwowych, więc my nie jesteśmy właścicielem i żeby cokolwiek zrobić w tym budynku należało uzyskać zgodę Nadleśnictwa, którą otrzymaliśmy, dzięki naszym zabiegom. W związku z czym, mogliśmy wnioskować o dofinansowanie na remont tego budynku. Koszt całości inwestycji wyniósł około 100 000 tys., z czego dofinansowanie 60 000 zł. z Urzędu Marszałkowskiego. Jest to duża sprawa, bo teraz sportowcy, którzy dzielnie walczą, grają dobre mecze, mają miejsce żeby się przebrać i porozmawiać. Jeszcze jednym problemem na tym boisku był brak wody bieżącej. W ubiegłym roku realizowaliśmy jeszcze odcinek wodociągu do tej szatni, więc jesteśmy zadowoleni, że to wszystko się tak zakończyło mówi Bogumiła Dyktyńska, Wójt Gminy Wielgomłyny.

 

   Ważne dla każdej gminy są inwestycje drogowe. Gmina Wielgomłyny również takie inwestycje realizowała. I tak w ubiegłym roku gmina oddała 4 odcinki dróg. Były to dwie drogi dojazdowe, jedna z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Była to droga w miejscowości Niedośpielin o długości 1 km. Wartość tej inwestycji wynosi powyżej 350 000 zł. i 95 000 zł. wsparcia. Drugi odcinek drogi dojazdowej to kontynuacja budowy drogi w miejscowości Sokola Góra. To był odcinek 400 metrowy o wartości 149 000 zł. Ponadto zostały zrobione dwie drogi z Funduszu Dróg Samorządowych, czyli dwie drogi gminne. Były to drogi w miejscowości Niwa Goszczowska i Kruszyna. Łączna długość 2 km, wartość budowy dróg ponad 1 000 000 zł, z czego dofinansowanie ponad 700 000 zł z wspomnianego wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych.

    Gmina ma również złożony wniosek na realizację budowy drogi w Krzętowie. Jest to odcinek powyżej 1 km. Wartość, póki co kosztorysowa, wynosi ponad 1 000 000 zł. Jest to dosyć duży koszt, a cenę z pewnością podnosi dodatkowo obowiązek wykonywania kanałów technologicznych.

   W Krzętowie została zrealizowana istotna inwestycja, czyli remont mostu. Był to długo wyczekiwany remont, ponieważ most jest jedyną przeprawą na Pilicy dla mieszkańców Krzętowa, ale także dla dwóch gmin i dwóch województw, bo most łączy dwa województwa. Przypomnijmy, że most stanowi własność powiatu. Inwestycje udało się zakończyć pomyślnie. Remont został wykonany w dość krótkim czasie i teraz już służy mieszkańcom.

   Nie samymi inwestycjami gmina żyje. W Gminie Wielgomłyny odbywa się wiele wydarzeń o charakterze kulturalnym. Niedawno odbył się koncert na Dzień Babci i Dziadka, w nieco innej formie niż zazwyczaj, choć charakterystycznej w ostatnim czasie, mianowicie online. Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem. Cieszył się dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród najmłodszych, którzy wyczekują tej normalności, jak mówi nam pani wójt. Dzieci chętnie biorą udział w takich formach prezentacji, przy współpracy z dyrektor GOK-u panią Wiolettą Drozdowską i instruktorem, który pomaga w tych pracach.

   Jeśli chodzi o działalność GOK-u należy nadmienić, że pracujące tam osoby mają pełne ręce roboty, oczywiście na tyle, na ile pozwalają przepisy reżimu sanitarnego. Obecnie dzieci i młodzież przygotowują się do koncertu z okazji Dnia Kobiet. Będzie także występ z okazji dnia Żołnierzy Wyklętych 1 marca. W dalszej perspektywie przygotowują się także do konkursu, który został ogłoszony przez Miejski Dom Kultury w Piotrkowie – Najpiękniejsze Polskie Piosenki.

   Gmina Wielgomłyny zyskała również duże wsparcie z Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Dzięki tej pomocy gmina taka jak Wielgomłyny, mimo zadłużenia, będzie mogła realizować większe inwestycje. Zadłużenie gminy, w chwili kiedy stanowisko wójta obejmowała pani Bogumiła Dyktyńska i radni, którzy przystępowali do pracy, wynosiło ponad 8 000 000 zł, co stanowi niemal połowę budżetu gminy, w związku z czym na inwestycje nie można było przeznaczać większych sum i tylko czekać na rozdania funduszy z różnych programów i dofinansowań, co jednak nie zawsze kończy się powodzeniem. W związku z tym, że Rządowy Fundusz Inwestycji Samorządowych dokonywał naboru wniosków, Gmina Wielgomłyny odpowiedziała na to pozytywnie. Złożyła 9 wniosków, z czego aż 3 uzyskały pozytywną akceptację. Dotyczy to takich inwestycji jak rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielgomłynach. Jest to to ogromna inwestycja, która gdyby nie została wykonana w najbliższym czasie spowodowałaby problemy z odprowadzaniem ścieków z Wielgomłyn. Oczyszczalnia, która jest w tej chwili jest przestarzała. Jej modernizacja to kwota powyżej 4 400 000 zł i jest na to ponad 80% dofinansowania na tę inwestycję. Druga ważna inwestycja również związana jest z ochroną środowiska. Mowa tutaj o budowie kanalizacji w miejscowości Niedośpielin. Dofinansowanie na ten cel również wynosi ponad 80%, tj. 3 500 000 zł. Bardzo ważną inwestycją, która pozwoli zaoszczędzić około 50% środków wydawanych w tej chwili, jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy, czyli wymiana oświetlenia tradycyjnego na LED-owe z budową trzech farm fotowoltaicznych i to jest dofinansowanie powyżej 90%. Dofinansowanie to wynosi 1 150 000 zł. W sumie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w dwóch rozdaniach, gmina otrzymała 9 550 000 zł. i jest to największe dofinansowanie jeśli chodzi o powiat radomszczański.

   Bardzo się cieszymy, że trudna sytuacja gminy została dostrzeżona już na etapie rządowym. Cieszę się, ze będziemy mogli wykonywać zadania dla mieszkańców gminy mówi nam Wójt Gminy Wielgomłyny.

 

Jak ocenia poprzedni rok Wójt Gminy Wielgomłyny?

   Z założeń, które sobie zaplanowaliśmy, wykonaliśmy wszystko, oczywiście na miarę możliwości i posiadanych środków. Jeszcze raz wspomnę o kredycie, ponieważ zobowiązania kredytowe niestety są takie, że każdego roku należy spłacać raty. Raty wahają się w granicach 600 000 zł do 1 000 000 zł rocznie, co jest dla naszego budżetu bardzo dużą kwotą. Przy tych naszych zasobach finansowych, które mamy na inwestycje, oczywiście wszystko udało się zrealizować, a dodatkowo właśnie to, o czym mówiłam przed chwilą, że te dodatkowe pieniądze, to jest połowa naszego budżetu i to, że wpłynęły do naszej kasy, to jest ogromny sukces i spowoduje, że przez najbliższe dwa lata będziemy mogli spokojnie realizować inwestycje potrzebne i konieczne w gminie – mówi Bogumiła Dyktyńska, wójt Gminy Wielgomłyny.

 

Plany na 2021 rok

   Jeśli chodzi o inwestycyjne plany Gminy Wielgomłyny, będą to właśnie wymienione wyżej inwestycje, czyli wymiana oświetlenia na terenie całej gminy, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielgomłynach i budowa kanalizacji w Niedośpielinie. Ponadto będą również inwestycje wykonywane z budżetu gminy, inwestycje po przetargach, które to spowodują, że te kwoty będą niższe, gmina ma zamiar wykonać jeszcze trzy odcinki wodociągu, do mieszkańców, którzy od lat proszą o to, aby ten wodociąg był wykonany, chodzi tutaj o wykonanie wodociągów w miejscowościach Grabiowo, Niedośpielin i Myśliwczów. Gmina będzie również wykonywać drogę dojazdową na ul. Ogrodowej w Wielgomłynach o długości 1km za kwotę powyżej 300 000 zł. Będzie również robiony odcinek kanalizacji w Wielgomłynach za kwotę około 180 000 zł. Poza tym będzie robiona droga w Krzętowie, droga dojazdowa do pól w Niedośpielinie o długości 1km.

 

   Korzystając z okazji, chciałabym zwrócić się do mieszkańców mojej gminy z prośbą o wyrozumiałość. Staramy się realizować inwestycje sukcesywnie w miarę posiadanych środków. Kłopotem dla nas jest ogromny kredyt, który musimy spłacać, ale w każdym roku jest tak, że z inwestycji, które są planowane do przetargu, pozostają jakieś środki i w ciągu roku pojawia się możliwość wykonania dodatkowych zadań. Bardzo proszę o cierpliwość, o wyrozumiałość. Pozdrawiam wszystkich mówi Bogumiła Dyktyńska, Wójt Gminy Wielgomłyny.  

Redakcja lokalna.news

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu "Twoja Telewizja Lokalna Bełchatów - Piotr Samsik" z siedzibą w Bełchatowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu.

Pozostałe