Wieści z Powiatu „Gmina Żytno” odc. 5 ( powiat radomszczański)

  • 20.11.2020, 07:34
  • Redakcja lokalna.news
17112020_wzp_zytno_ociepa.mp4
loadingŁaduję odtwarzacz...
Czas pandemii to sprawdzian dla wielu z nas. Jest to przede wszystkim sprawdzian pokory. Dla służby zdrowia sprawdzian wytrzymałości w skutecznym niesieniu pomocy ludziom. Pandemia jest również sprawdzianem dla wielu instytucji czy urzędów jak np. urzędy gmin. Gminy jednak muszą funkcjonować i realizować założone projekty oraz inwestycje. Na przykładzie Gminy Żytno widać, że można sprawnie funkcjonować i realizować inwestycje, mimo wielu obostrzeń i przepisów reżimu sanitarnych. Wirus obecnie panuje wszędzie i Gmina Żytno nie jest tutaj wyjątkiem. W okresie wiosenno-letnim w gminie nie odnotowano żadnego przypadku zakażenia. Obecnie z dostępnych informacji wynika, że jest to już liczba dwucyfrowa.

Urząd Gminy jest otwarty. Odnotowano w nim jeden przypadek zakażenia koronawirusem. Nie ma jednak bezpośredniego zagrożenia dla funkcjonowania gminy, ponieważ osoba zarażona przebywała na urlopie i to właśnie podczas urlopu, potwierdzono wynik testu. Ze względów bezpieczeństwa i zgodnie z sugestiami Rządu, gmina przeszła na hybrydowy tryb pracy. Pracownicy podzieleni są na dwie grupy. Jedni pracują zdalnie w swoich domach przez jeden tydzień. Później następuje zmiana i druga grupa pracuje w domach, natomiast pierwsza wraca do urzędu, aby funkcjonował on sprawnie i mieszkańcy mogli załatwiać swoje sprawy.

Mieszkańcy gminy doskonale zdają sobie sprawę z trudności związanych z koronawirusem i większość spraw, które mogą załatwić zdalnie, w ten sposób właśnie załatwiają, np. płatności za odpady, płatności podatku rolnego -  mówi Wójt Gminy Żytno, Mirosław Ociepa. Dodaje również, że kasa gminna funkcjonuje normalnie i mogą również w sposób tradycyjny załatwić swoje sprawy.

Większość innych instytucji w gminie, w miarę możliwości, stara się funkcjonować normalnie. Biblioteka działa normalnie, tak jak wcześniej, jednak przestrzegając zasady reżimu sanitarnego, jeśli chodzi o wypożyczanie i oddawanie książek. Gminny Ośrodek Kultury, również pracuje w normalnym systemie pracy. Ośrodek zdrowia, jak większość w Polsce, działa w głównej mierze opierając się na tele poradach, jednak jeśli istnieje potrzeba, pacjenci zostaną również przyjęci w ośrodku. Wójt zapewnia nas, że jest w stałym kontakcie z kierownikiem ośrodka, który niedawno został powołany na swoje stanowisko. Nie ma również żadnych sygnałów od mieszkańców, odnośnie niezadowolenia z pracy ośrodka.

Realizacja inwestycji na terenie gminy

Jak już zostało wspomniane, Gmina Żytno nie poddaje się, i realizuje zamierzone inwestycje. Jedną z takich inwestycji była przebudowa drogi w miejscowości Sady-Pągów. Inwestycja była już przygotowywana od pewnego czasu. Została opracowana dokumentacja techniczna i w styczniu tego roku, gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem, o uzyskanie dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych na przebudowę tej drogi, zwanej drogą transportu rolnego. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji głoszono przetarg. Obecnie droga jest już oddana do użytku. Łączna odcinek przebudowanej drogi wynosi 740 metrów. Finalnie firma, która wykonała drogę, zrealizowała zadanie za kwotę 130 000 zł. Warto nadmienić, że przy tej drodze, nie występują wyłącznie grunty rolne. Jest również zabudowa zagrodowa, znajduje się tam osoba, która od dłuższego czasu jest niepełnosprawna i porusza się na wózku. Ten odcinek był mocno oczekiwany przez tych, którzy w tym momencie z tej drogi korzystają, jako nawierzchni asfaltowej.

Nie jest to jedyna inwestycja drogowa, zrealizowana przez gminę w tym roku. Zrealizowano również inwestycję z udziałem pieniędzy pochodzących z Funduszy Dróg Samorządowych. Był to odcinek o długości 2,5 kilometra. Gmina dostała dofinansowanie, w wysokości 70% wysokości zadania. Została wykonana nawierzchnia asfaltowa na tym odcinku, łącznie z uzupełnieniem poboczy. Wartość po przetargu tego zadania wynosiła 460 000 zł., z czego właśnie 70% było pokryte z dofinansowania.

To nie koniec inwestycji drogowych w najbliższym czasie. Jak mówi Wójt, Gmina Żytno jest o tyle specyficzną gminą, że posiada bardzo rozległą powierzchnię. W związku z tym, 43 miejscowości, 24 sołectwa muszą być ze sobą dobrze skomunikowane. Jest jeszcze duo dróg, które oczekują na remont, na przebudowę. Po przeprowadzeniu rozeznania okazuje się, że ponad 50 dróg wymaga przebudowy, a konkretnie mówiąc ułożenia nawierzchni asfaltowej, w wielu przypadkach z warstwami podbudowy. Obecnie gmina posiada opracowaną dokumentacje, związaną z przebudową dróg w Borzykowie na Placu Tysiąclecia, łącznie z ulicą Krótką. Właśnie na tę inwestycję, gmina ma złożony wniosek w kolejnej edycji Funduszu Dróg Samorządowych. Opracowana jest również dokumentacja, na przebudowę drogi Czechowiec. Gmina jest również w trakcje tworzenia dokumentacji na 4 drogi, które to dokumenty biuro projektowe opracowuje.

Z całą pewnością, jedną z ważniejszych inwestycji, którą może poszczycić się gmina, jest  budowa sali gimnastycznej, przy Publicznej Szkole Podstawowej w Silniczce. Obecnie firma wykonawcza, zakończyła wykonanie przegród zewnętrznych, co w praktyce oznacza, że gotowe są ściany zewnętrzne i wewnętrzne. W tym momencie prace skupiają się na wykonaniu konstrukcji nośnej, dachowej. Wykonawca chce przed okresem zimowym zamknąć obiekt już w stanie surowym zamkniętym. Są już zamówione okna zewnętrzne i jak tylko zostaną dostarczone, to będą zamontowane. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, koszt inwestycji wynosi 4 650 000 zł. Gmina na budowę hali uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 3 093 000 zł. Dofinansowanie jest dużym wsparciem dla gminy, która nie mogłaby sobie pozwolić na taką inwestycję z własnych środków.

Realizacja ważnych programów

Gmina Żytno jest również członkiem „Porozumienia Nadpilicze”. Porozumienie podpisały również gmina Przedbórz, Masłowice oraz Wielgomłyny. Rozmowy na temat zawarcia porozumienia wzięły się z analizy projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego, a także ze Strategii Rozwoju Kraju, gdzie wymienione wyżej gminy są wpisane jako obszary strategicznej interwencji. Już na etapie planowania strategicznego krajowego, i tego w województwie łódzkim, gminy te zostały wykazane do strategicznej interwencji. Są to gminy, które mają najmniejsze dochody i należy im pomóc, dlatego zawarto porozumienie. Treść porozumienia została przekazana do marszałka województwa łódzkiego.

­- Jesteśmy przekonani, że to porozumienie, to partnerstwo, wpłynie korzystnie na możliwość pozyskiwania środków w nowej perspektywie finansowej 2020/2027 -  mówi Mirosław Ociepa, Wójt Gminy Żytno.

Z tego porozumienia wynika również, że w przyszłym roku, z nieodpłatnym udziałem ekspertów zewnętrznych, gminy będą miały możliwość opracowania strategii rozwoju właśnie dla tego obszaru, który jako dokument jest niezbędny do aplikowania środków w nowej perspektywie finansowej.

Gmina realizuje również program „Racjonalizacji Gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Żytno. Jest to kolejny etap rozbudowy, głównie systemów kanalizacji ściekowej, ale także fragmentu wodociągu w miejscowości Żytno. Można powiedzieć, że Gmina Żytno jest w stu procentach skanalizowana. W tym ostatnim etapie zostały wykonane około 2 km kolektora ściekowego i przykanaliki o długości 500 m. Dodatkowo sieć wodociągowa o długości 510 m. Łączna wartość tej inwestycji wodociągowej oraz kanalizacyjnej, jest to koszt 900 000 zł. Gmina dostała również dotacje na ten cel, po złożeniu wniosku aplikacyjnego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, a także dotacje i pożyczkę z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycja jest już zakończona, rozliczona. Gmina złożyła wnioskami o wypłatę przyznanych, zgodnie z zawartymi umowami dotacji.

Już od pewnego czasu, w ramach zawartego partnerstwa z Gminą Wielgomłyny i z Gminą Przedbórz, został opracowany wspólny wniosek związany z montażem odnawialnych źródeł energii dla chętnych mieszkańców naszej gminy. Mieliśmy zgłoszone 63 gospodarstwa domowe i one zostały wykazane w dokumentacji, dodatkowo 5 obiektów gminnych, czyli 3 szkoły podstawowe, Ośrodek Zdrowia, Gminny Ośrodek Kultury i Urząd Gminy. Gmina w dalszym ciągu czeka, na rozstrzygniecie Urzędu Marszałkowskiego w sprawie dofinansowania, tych bardzo ważnych dla gminy, proekologicznej inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Trwają również prace nad opracowaniem Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. W programie tym gmina wskazała szereg zadań, w które organizacje pozarządowe wymienione w ustawie o użytku publicznym i o wolontariacie mogą realizować w imieniu gminy. Program podlega konsultacją. Został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy. W czasie przewidzianym na konsultacje nie wpłynęły żadne uwagi, wiec w takim kształcie, jakim jest obecnie, zostanie projekt przedstawiony radzie gminy i jeśli rada nie będzie miła uwag, projekt zostanie zatwierdzony i przyjęty.

- Głównie zależy nam na tym, aby instytucje pozarządowe realizowały zadania w dziedzinie kultury, sportu, wypoczynku, zorganizowanych dla dzieci i młodzieży na terenie gminy ­– dodaje Wójt

Podsumowanie bieżącego roku oraz plany na najbliższą przyszłość

Wójt Gminy Żytno podkreśla, że wszystkie inwestycje zrealizowane w bieżącym roku są ważne, przede wszystkim są najważniejsze dla mieszkańców gminy, których bezpośrednio dotyczą. I tak np. droga Sady-Pągów, jest najważniejsza dla  mieszkańców, którzy z niej korzystają. Natomiast jeśli chodzi o wielkość realizowanej inwestycji, nie ulega wątpliwości, że budowa sali gimnastycznej, jest jedną z największych inwestycji, jakie gmina prowadzi w 30-letnim okresie samorządu gminnego. Gmina oczekuje w przyszłym roku dofinansowania, na budowę kolejnej sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borzykowej, oraz przebudowę dróg na terenie Placu Tysiąclecia w miejscowości Borzykowa. To są znaczące inwestycje, które gmina chce zrealizować w przyszłym roku. Te inwestycje są priorytetem na przyszły rok.

- Żytno jest typowo rolniczą gminą. Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie dokonali spisu, aby przekazywali dane, które posłużą rozwojowi rolnictwa na terenie naszego kraju – mówi Mirosław Ociepa, Wójt Gminy Żytno.

Redakcja lokalna.news

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu "Twoja Telewizja Lokalna Bełchatów - Piotr Samsik" z siedzibą w Bełchatowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu.

Pozostałe