„WOD.-KAN” - 30 lat w służbie mieszkańcom Bełchatowa

  • 27.09.2021, 07:30
  • Redakcja lokalna.news
24092021-wodkan-konferencja-30lecie.mp4
loadingŁaduję odtwarzacz...
24 września odbyła się konferencja z okazji 30 lat działalności „WOD.-KANU.” Była to dobra okazja do podsumowania 30-letniej działalności.

30 lat działalności „WOD.-KANU.” Jakie było to 30 lat?

  Szanowni Państwo, Dzisiaj spółka obchodzi jubileusz 30-lecia. Dokładnie w 1991 roku, został podpisany akt notarialny spółki, założycielski, i od tego momentu spółka zaczęła świadczyć usługi dla mieszkańców Bełchatowa w zakresie dostarczania im wysokiej jakości wody, oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

  Przez te wszystkie lata wiele dobrego się wydarzyło w spółce. Wspomnę, chociażby o szerokich projektach inwestycyjnych. Od 2008 do 2016 roku był realizowany pierwszy projekt, gdzie zmodernizowaliśmy prawie 70 km sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz 30 km sieci deszczowej.

  Jesteśmy teraz przedsiębiorstwem technologicznie rozwiniętym, a zaawansowane technologie wykorzystujemy po to, aby jak najlepiej służyć naszym mieszkańcom Bełchatowa. Udaje się to, dzięki bardzo dobrej współpracy z włodarzami miasta. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować pani Prezydent Marioli Czechowskiej za wsparcie, za mobilizowanie nas do jeszcze cięższej pracy, dzięki czemu możemy się rozwijać i dążyć do doskonałości – mówi Piotr Pierzchała, Prezes ZWiK WOD-KAN w Bełchatowie.

 

Zarys historyczny.

30 lat w służbie mieszkańcom Bełchatowa

  Czerwiec br. to dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. miesiąc jubileuszu powstania Spółki. Dokładnie 11 czerwca 1991 roku  podpisano notarialnie Akt Założycielski Spółki, a w dniu 26 czerwca Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim wpisał ją do Rejestru Handlowego.

  Do obecnej głównej siedziby na ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, z ulicy Pabianickiej 72, pracownicy przenieśli się 1 października 2000 r.

 Podstawowym zadaniem Spółki od początku jej istnienia jest zapewnienie mieszkańcom Bełchatowa ciągłości dostaw wysokiej jakości wody oraz skutecznego odbioru i oczyszczania ścieków.

Spółka eksploatuje:

- Ujęcie Wody „Myszaki” oraz ok. 264 km sieci i przyłączy wodociągowych, zapewniając wodę 98% bełchatowian,

- Oczyszczalnię Ścieków oraz ok. 217 km sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, obsługując tym samym ponad 95% mieszkańców miasta.

  Ponadto dba o bezpieczeństwo jakości wody dostarczanej mieszkańcom za pośrednictwem własnego Laboratorium Badawczego (posiadającego Certyfikat Akredytacji), prowadzi konserwację, remonty i modernizację eksploatowanej infrastruktury technicznej, usuwa awarie, rozbudowuje istniejącą sieć wod.-kan., wydaje warunki techniczne na budowę sieci i przyłączy, uzgadnia projekty przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

  Oprócz działalności podstawowej Spółka oferuje klientom usługi

m.in. w zakresie: budowy nowych i modernizacji istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, inspekcji sieci kanalizacyjnych przy użyciu kamery, wykrywania nieszczelności w sieciach wodociągowych, czyszczenia sieci kanalizacyjnych, punktowych napraw sieci kanalizacyjnych metodą bezwykopową, ekspertyzy i wymiany wodomierzy, wynajmu sprzętu, badań laboratoryjnych wody i ścieków.

  Dzięki staraniom kolejnych Zarządów Spółka jest przedsiębiorstwem nowoczesnym, zaawansowanym technologicznie, ale mimo to wciąż z wielkimi potrzebami inwestycyjnymi, szczególnie w zakresie renowacji starej infrastruktury.

 Spółka ma wprowadzony zintegrowany system teleinformatyczny, który obejmuje każdą płaszczyznę działalności przedsiębiorstwa, czyli: nowoczesny system kadrowy i finansowy, magazynowanie, zaopatrzenie, zarządzanie całą infrastrukturą mechaniczną, elektroenergetyczną, inteligentne zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacyjną, elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Pracownicy posługują się mapami cyfrowymi.

 Spółka korzysta w bardzo racjonalny i efektywny sposób z dofinansowania ze środków zewnętrznych.

 Pierwszy projekt był realizowany w latach 2008-2016, w ramach którego częściowo zmodernizowano Ujęcie Wody i Oczyszczalnię

Ścieków oraz wybudowano i zmodernizowano ponad 70 km sieci wod.-kan., a także ok. 30 km sieci kanalizacji deszczowej. Całkowity koszt tego etapu projektu zamknął się w kwocie około 136 mln zł, a pozyskane dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło ok. 62 mln zł.

  Mając na celu wsparcie prywatnych właścicieli nieruchomości z terenu miasta, w budowie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, Spółka pozyskała w latach 2013/2014 ponad 520 tys. zł dofinansowania. Zapewniła też obsługę i koordynację inwestycji, co dało efekt w postaci 290 nowych umów na odbiór ścieków, a przede wszystkim dodatkowy efekt ekologiczny.

  Od stycznia 2018 roku Spółka realizuje II etap projektu, w ramach którego oddała już do użytku Zamknięte Komory Fermentacyjne na Oczyszczalni Ścieków oraz wybuduje i zmodernizuje ponad 9 km sieci wod.-kan. Efektem wybudowanej instalacji biogazowej jest produkcja każdego dnia ponad 2 tys. m³ biogazu, a następnie spalanie go w układzie kogeneracyjnym, gdzie uzyskiwana jest skojarzona energia elektryczna i cieplna. W chwili obecnej

  średnia produkcja energii elektrycznej wynosi ok. 200 kW/h, natomiast cieplnej ok. 300 kW/h. Energia elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby własne oczyszczalni ścieków, do zasilania urządzeń do przeróbki osadów ściekowych i technologii oczyszczalni ścieków, zaś energia cieplna na cele technologiczne w zakresie ogrzewania ZKF i słonecznej suszarni osadów. Całkowity koszt II etapu projektu wynosi ok. 41 mln, z czego wartość dotacji osiągnie ponad 24 mln zł.

 

Zarówno w pierwszym jak i drugim etapie realizacji projektu Spółka korzysta

z niskooprocentowanych pożyczek (WFOŚiGW w Łodzi oraz NFOŚiGW w Warszawie) a wszystko po to, aby utrzymać jak najdłużej stosunkowo niewysoką cenę wody i ścieków, co było możliwe przez kolejnych 8 lat.

Spółka działa też na rzecz społeczności lokalnej poprzez różnego rodzaju akcje edukacyjne. Pracownicy laboratorium prowadzą w szkołach i przedszkolach ciekawe zajęcia dla dzieci, pokazując różne doświadczenia z wodą. Ponadto komórka organizacyjna ochrony środowiska organizuje szereg konkursów o tematyce ekologicznej. W ramach sponsoringu Spółka wspiera też bełchatowskich sportowców a pracownicy chętnie angażują się w akcje

charytatywne np.: „Szlachetną paczkę” na rzecz podopiecznych MOPS.

 

 

Redakcja lokalna.news

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu "Twoja Telewizja Lokalna Bełchatów - Piotr Samsik" z siedzibą w Bełchatowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu.

Pozostałe