Rozbudowa Kanalizacji Sanitarnej w Radomsku to wielomilionowy projekt

  • 14.06.2021, 17:20
  • Redakcja lokalna.news
14062021-pgk-kanalizacja-konferencja-gladalski-ferenc.mp4
loadingŁaduję odtwarzacz...
14 czerwca odbyła się konferencja pasowa PGK Radomsko. Tematem konferencji była rozbudowa kanalizacji sanitarnej, realizowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku w latach 2018 -2020. Zadanie realizowano w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Jego celem jest ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami. Całkowita wartość projektu to 18 317 031,21zł.

Wartość całkowita projektu zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie wyniosła:

18 317 031,21 zł, z czego:

8 782 036,10 zł stanowi dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej

3 765 653,99 zł z pożyczki ze środków NFOŚiGW w Warszawie

5 769 341,12 zł ze środków własnych Spółki.

Projekt obejmował przede wszystkim budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wymysłówek oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej, co pozwala na podłączenie od 450 – 600 nowych mieszkańców na terenie Aglomeracji Radomsko.

Dodatkowo projekt zawierał również m.in.:

• dostawę i montaż agregatów prądotwórczych dla Oczyszczalni Ścieków i Zakładu

Wodociągów i Kanalizacji,

• dostawę i montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych,

• modernizację Ujęcia Wody Miłaczki w Radomsku,

• nadzór inwestorski nad zadaniami kanalizacyjnymi oraz

• Komponent OZE – dostawę i montaż lamp oświetleniowych na terenie tłoczni w os.

Wymysłówek w Radomsku.

Projekt był realizowany w latach: 2018 r. - 2020 r. Zasadnicze prace związane z budową

kanalizacji sanitarnej w oś. Wymysłówek, w ul. Krakowskiej oraz z realizacją zadania montaż wirówki

do odwaniania osadów ściekowych rozpoczęły się w 2019 r. Pozostałe zadania w ramach projektu

zostały rozpoczęte i zrealizowane do końca 2020 r., a jego rozliczenie nastąpiło na początku 2021r.

 

Działania zrealizowane w latach 2019 - 2020:

Prace dotyczące realizacji wiodącej części projektu, tj. budowy instalacji sanitarnej objęły:

• budowę 10.637,73 m.b. sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Wymysłówek (ulice: Spacerowa,

Wypoczynkowa, Piłsudskiego, Jałowcowa, Bohomolca/Wrzosowa, Wymysłowska,

Sosnowa, Kombatancka i Kościelna), w tym:

▪ 5.152,68 m.b. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

▪ 4.102,39 m.b. sieci kanalizacyjnej tłocznej oraz

▪ 1.382,66 m.b. elementów sieci (odcinek pomiędzy budowaną siecią a granicą

posesji) w ilości 266 szt.

Powyższe prace zostały podzielone na IV Etapy.

Wybudowano także 4 szt. tłoczni ścieków w następujących lokalizacjach:

1. Tłocznia P1 – ul. Wypoczynkowa

2. Tłocznia P2 – ul. Jałowcowa

3. Tłocznia P3 – ul. Sosnowa

4. Tłocznia P4 – ul. Kombatancka

• budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej. Łącznie w ramach tego zadania

wybudowano kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną o długości 1 390,07 m.b., W

ramach umowy zostało wybudowane:

▪ 947,18 m.b. sieci kanalizacji sanitarnej oraz

▪ 442,89 m.b. elementów sieci w ilości 64 szt.

• pełnienie nadzorów inwestorskich wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót dla zadania

w ramach projektu dotyczącego realizacji prac budowlanych.

 

Dodatkowo zrealizowano:

• „Montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych”, na terenie Oczyszczalni Ścieków przy

ul. Spacerowej 120 w Radomsku. W ramach zadania dokonano montażu nowego urządzenia

(wirówka dekantacyjna) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, liniami zasilającymi,

sterowniczymi oraz modernizacją istniejącej w budynku części rozdzielnicy niskiego

napięcia,

• Dostawę i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 800 kW/1000kVA wraz z obwodami

sterowania oraz budową linii niskiego napięcia do zasilania awaryjnego urządzeń i budynków

na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spacerowej 120 w Radomsku,

• Dostawę i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 400 kW/500kVA wraz z obwodami

sterowania oraz budową linii niskiego napięcia do zasilania awaryjnego urządzeń i budynków

na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Krzywej 12 w Radomsku,

• Modernizację Ujęcia Wody Miłaczki – Budynek Stacji Pomp II Stopnia obejmującą: 3

▪ wykonanie projektów wykonawczych w branżach: architektoniczno - budowlanej,

sanitarnej, elektrycznej i AKPIA,

▪ wykonanie nowych fundamentów pod zestawy hydroforowe,

▪ wymianę rurociągów w stacji pomp II stopnia wraz z zaworami, zasuwami,

przepustnicami, kształtami oraz pozostałymi częściami infrastruktury towarzyszącej,

▪ zamontowanie nowe zestawy hydroforowe dla potrzeb rozbiorów wody na

okres dzienny i nocny,

▪ zainstalowanie nowych szaf zasilająco – sterownicze wyposażonych

w przemienniki częstotliwości dla każdej z pomp zestawu,

▪ zainstalowanie 3 przepływomierze elektromagnetyczne,

▪ wykonanie nowych instalacji zasilania, oświetlenia pomieszczeń i oświetlenia

zapasowego – awaryjnego,

▪ wykonanie prac budowlanych i remontowych w obrębie ścian i sufitów,

▪ instalację systemu wizualizacji pracy pomp oraz

• Budowę latarni oświetleniowych solarnych hybrydowych na terenach tłoczni w os.

Wymysłówek w Radomsku, przy ul. Wypoczynkowej i Kombatanckiej, obejmujące m.in.:

• moduły fotowoltaiczne, polikrystaliczne wraz z przewodami i złączami

hermetycznymi,

• oprawy oświetleniowe LED,

• turbiny wiatrowe, poziome 5 łopatowych wraz z dedykowanymi regulatorami

ładowania,

• zestawy bezobsługowych akumulatorów żelowych głębokiego rozładowania,

• szafki sterownicze wraz z konstrukcją nośną pod moduły fotowoltaiczne i turbiny

wiatrowe na szczycie masztu z możliwością swobodnego obrotu wokół osi słupa

w celu optymalnego ustawienia modułów w kierunku południowym.

 

„Za Państwa pośrednictwem Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku zachęca i apeluje do mieszkańców o jak najszybsze przyłączanie się do nowo wybudowanej części sieci kanalizacyjnej. Jesteśmy przekonani, że rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni się do komfortu mieszkańców oraz bardziej ekologicznego charakteru miasta Radomska.”

Redakcja lokalna.news

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu "Twoja Telewizja Lokalna Bełchatów - Piotr Samsik" z siedzibą w Bełchatowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu.

Pozostałe